Nyt samarbejde: Skældud skal ud af skole og hjem

Nyt samarbejde: Skældud skal ud af skole og hjem

Skældud skal ud. Ud af skolen og ud af hjemmet. For skældud går ud over børns selvværd, læring og relationer. Og det får børn til at gøre mere af det, de ikke må. Nyt samarbejde mellem Skole og Forældre og skoleforsker Louise Klinge skal inspirere skolebestyrelser, fagprofessionelle og forældre til at arbejde sammen for en hverdag uden skældud.

Hvor er du flabet! Nu sætter du dig ned og tier stille! Du skal ikke svare mig igen! Udtryk, mange voksne nok kan nikke genkendende til, og har det til fælles, at de er uvenlige og ikke tager hensyn til den andens perspektiv. Udtryk, der kan betegnes som skældud. Og der er meget skældud i skolen. 82 procent af lærere og pædagoger skælder ud, viser en undersøgelse blandt 424 lærere og skolepædagoger, lavet til bogen ’Skole uden skældud’.
 
”Når lærerne skælder ud, bliver der måske mere ro i øjeblikket, men det er en magtens ro, der opstår, fordi de voksne gør børnene bange. Og de børn, der bliver skældt ud, fordi de har en uønsket adfærd i begyndelsen af skolegangen, har mere af den uønskede adfærd i slutningen af skolegangen. Eleverne bliver mere irritable, får en mere hånende adfærd, er i flere konflikter og afviser i højere grad kammerater,” fortæller Louise Klinge, der tilføjer, at skældud dermed bliver kontraproduktivt.

Derfor er det ifølge forskeren ikke et pædagogisk redskab, vi kan forsvare længere, og der er brug for, at vi går en anden vej.  Skældud er en naturlig biologisk reaktion, men alle kan trænes til at reagere anderledes med nogle få huskeregler: Vær rolig, nysgerrig og anvisende. Og ifølge Louise Klinge må skoler og lærere gå forrest som professionelle for at skabe skoler med mindre skældud og dermed trygge rum for børnene, de kan trives bedre i, fordi de netop er professionelle.

Sæt skældud på dagsordenen til skolemøder
Hele 66 procent af forældrene er enige i, at der skal arbejdes for en skole uden skældud, og skældud vurderes også som en af årsagerne til, at børn mistrives i skolen ifølge forældrene. Det viser undersøgelser lavet af magasinet Skolebørn.
 
Skole og Forældre og Louise Klinge har derfor lavet materiale til skolebestyrelserne om børns grundlæggende behov, der kan inspirere til, hvordan man arbejder med netop behovene på den enkelte skole. For bliver behovene tilgodeset, vil det også skabe en skole med mindre skældud. Derudover er der udviklet film og guide til en workshop, der kan bruges på forældremøder, så forældre kender konsekvenserne ved skældud og også får viden om, hvad man kan gøre i stedet for. 
 
"Børn bliver skældt ud i skolen og får skrevet hjem. Og så føler vi forældre måske, at vi bliver skældt ud for det, som barnet har gjort, og så skælder vi vores børn ud. Det er en ond spiral. Alle voksne omkring barnet må stoppe op og gøre sig umage for at gøre noget andet. For meget skældud kommer vi ikke noget godt sted hen med. Samtidig må vi skabe bedre rammer, hvor børn kan være børn, og får lettere ved at være. Færre elever per voksen, bedre indrettede lokaler og mere variation i undervisningen kunne være steder at starte. Mindre afmagt og bedre pædagogik er vejen frem for mere trivsel blandt børnene,” siger formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg.

Foruden materialerne, der kan bruges på møder i skoleregi, er der også lavet tre podcast målrettet forældre og fagprofessionelle i podcastserien ’Spørg om skolebørn’.

Udgivet den

3. februar 2023

af

mas

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...