Forældreinteresse vigtig for 10. klasse elevers lyst til uddannelse

Forældreinteresse vigtig for 10. klasse elevers lyst til uddannelse

Forældres interesse i elevens skolegang har stor betydning for elevers motivation for at begynde på en ungdomsuddannelse, viser ny EVA-rapport om 10. klasse.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har netop offentliggjort en evaluering af folkeskolens 10. klasse.

Evalueringen viser, at jo større interesse forældrene har for elevens skolegang, desto mere tilbøjelig er eleven til at øge sin motivation for at begynde på en ungdomsuddannelse.

- EVAs rapport dokumenterer, hvor vigtig aktiv inddragelse af forældrene i børns læring er, også i folkeskolens afgangsklasser. På baggrund af rapporten vil jeg opfordre de professionelle omkring 10.-klasserne til at være omhyggelige med, ikke kun at informere forældrene, men at inddrage dem, siger Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte.

Siden skoleåret 2008/2009 har 10. klasse været målrettet elever med behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af deres uddannelsesvalg, med henblik på at blive klar til ungdomsuddannelserne. EVAs nye evaluering sætter fokus på, hvilke faktorer, der har betydning for at øge elevernes motivation til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. Og her er forældrenes interesse altså en vigtig faktor.

- Vi ved fra OECD's rapporter, at en tydelig forældreinteresse i børnenes skole svarer til et halvt års ekstra undervisning. Nu ved vi også, at forældrenes interesse giver børnene mere lyst til at tage en ungdomsuddannelse. Hvis vi som samfund skal nå målsætningen om at give 95 procent af de unge en ungdomsuddannelse er det afgørende, at de professionelle i højere grad arbejder på at bevidstgøre forældrene i udskolingen om deres indflydelse på børnenes motivation, siger Benedikte Ask Skotte.

Hun opfordrer de professionelle omkring 10. klasserne til at lade sig inspirere af en anden EVA-rapport, der dokumenterer metoderne i et godt skole hjem samarbejde.

Evalueringen af 10. klasse er gennemført på foranledning af formandskabet for Skolerådet, der er et rådgivende organ for Børne- og Undervisningsministeren.

 

Udgivet den

26. september 2012

af

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...