Fire ud af fem forældre tilfredse med skriftlige elevplaner

Fire ud af fem forældre tilfredse med skriftlige elevplaner

Forældre er glade for elevplanerne, men mindre end halvdelen får elevplaner i alle fag, viser Skole og Forældres undersøgelse.

Både lærere og kommuner har gennem årene udtrykt skepsis overfor skriftlige elevplaner. Blandt andet fordi elevplaner tager tid at lave.
Et stort flertal af forældrene er imidlertid glade for de skriftlige elevplaner.
Skole og Forældre har spurgt sine medlemmer, der alle er forældre til børn i folkeskolen og samtidig medlem af en skolebestyrelse.
Her er 82 procent af de adspurgte enten tilfredse eller meget tilfredse med de skriftlige elevplaner.

- Elevplanerne er den eneste skriftlige tilbagemelding fra skolen til forældrene. Vores undersøgelse viser, at forældrene er endda meget tilfredse med elevplanerne. Elevplaner tager tid, men når vi ved, hvor vigtige forældre er for deres børns læring og hvor vigtig feedback er, så er den tid givet godt ud, siger landsformand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen.

Skole og Forældres undersøgelse viser også, at kun 4 ud af 10 forældre får elevplaner for alle fag, mens 5 ud af 10 forældre får elevplaner i nogle fag.

- Det overrasker mig, at mindre end halvdelen af forældrene får elevplaner i alle fag. Mange skoler synes åbenbart, at nogle fag er mindre vigtige end andre. Det undrer mig, hvordan disse skoler så bidrager til at kvalificere samtalen med forældrene om, hvordan forældrene kan støtte deres børns læring, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Skole og Forældres formand opfordrer derfor skolebestyrelserne til at lave et princip for elevplanerne, så det bliver klart for skolens leder og ansatte, hvilken karakter og omfang elevplanerne skal have.

- Folkeskoleloven giver gode muligheder for, at forældre har indflydelse på skolens virke. Min opfordring er, at skolebestyrelsen bruger den indflydelse, siger Mette With Hagensen.

Skole og Forældres undersøgelse er lavet i perioden 25. januar - 1. marts 2013. 733 tilfældigt udvalgte medlemmer af Skole og Forældre har besvaret undersøgelsen. Skole og Forældres medlemmer er alle forældre til børn i folkeskolen og samtidig medlem af en skolebestyrelse.

Yderligere oplysninger: Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre, mobil: 31 71 63 78

 

Udgivet den

7. marts 2013

af

Læs også

06.02.24
Årsrapport: Forældre henvender sig i stigende grad om samarbejdsudfordringer
2023 blev igen et rekordår for Forældrerådgivningen med 2800 opkald. Og det kunne være blevet til dobbelt så mange, da ca. hver anden forælder hver...
04.01.24
Ny lokalafdeling af Skole og Forældre er en realitet
De forældrevalgte i skolebestyrelserne på Frederiksberg er gået sammen og har stiftet en lokalafdeling under Skole og Forældre. Det er den syvende...