Vision og Strategi for Skole og Forældre

Vision og Strategi for Skole og Forældre

Skole og Forældres landsmøde vedtog den 18. november 2023 en vision og strategi for årene 2024-2026.

Mission

Skole og Forældre er Danmarks landsdækkende forening for forældre til børn i folkeskolen og deres repræsentanter i skolebestyrelsen. 

Skole og Forældre: 

 • støtter skolebestyrelserne i deres relationer, rolle og opgaver.
 • taler børn, forældre og skolebestyrelsers sag i offentligheden og relevante beslutningsfora.
 • styrker forældrene til samarbejdet med skolen, så de kan hjælpe deres barn og alle børn i udvikling og trivsel.

Vision

Skole og Forældres vision er en folkeskole med høj kvalitet, der - som forældrenes naturlige førstevalg - styrker samfundets fællesskab. Det er en skole, hvor medarbejdere, elever og forældre samarbejder om at danne og uddanne dygtige og livsduelige børn til aktive medborgere i et samfund med frihed og demokrati.

Grundlag

 • Vi mener, at folkeskolen er den vigtigste samfundsbærende institution i vores demokrati 
 • Vi vil en mangfoldig folkeskole, hvor elevers og forældres forskelligheder er en styrke 
 • Vi vil en lokal og demokratisk forankret folkeskole med skolebestyrelsen som en aktiv del af skolens samlede ledelse
 • Vi vil en samarbejdende folkeskole, hvor alle forældre og elever deltager i udviklingen af skolen
 • Vi sætter børnenes interesser i centrum for vores arbejde

Værdier

Skole og Forældre er:

 • Konstruktive, fordi det giver bedre og mere holdbare løsninger, når vi inddrager andres perspektiver, ser fremad og handler.
 • Troværdige, fordi det øger interessen for at samarbejde med os, når vi taler ud fra viden og siger vores mening. 
 • Hjælpsomme, fordi det skaber tryghed og udvikling, når vi møder alle med respekt, ligeværdighed og forståelse.

Skole og Forældres strategi 2024-2026

 

Mål

Styrke skolebestyrelserne 
Aktive og kompetente skolebestyrelser er af stor betydning for den enkelte skole, og at styrke skolebestyrelsernes rolle er en mærkesag for Skole og Forældre. Derfor vil vi udvikle vores indsats for at understøtte bestyrelsernes arbejde, så de føler sig klædt på til opgaverne – både på deres egen skole og ift. deres kommunale skolevæsen. Vi ønsker at styrke bestyrelsernes indflydelse og synliggøre deres rolle og ansvar, så det også i fremtiden er muligt at tiltrække medlemmer til bestyrelserne. Desuden vil vi arbejde for stærke skolebestyrelsesnetværk og lokalafdelinger i kommunerne og at flere skolebestyrelser kan se værdi i at organisere sig i Skole og Forældre.

Styrke samarbejdet mellem skole og hjem 
Et stærkt samarbejde mellem skole og hjem er med til at understøtte børnenes skoleliv. I Skole og Forældre arbejder vi for at udbrede viden om, hvordan det konstruktive samarbejde mellem skole og hjem ser ud og om, hvordan forældre kan være med til at styrke børnefællesskaberne i skolen. Vi ønsker, at skole-hjem-samarbejdet har høj prioritet både politisk, i uddannelsen af de fagprofessionelle og i hverdagen på alle landets skoler. Vi sætter fokus på at støtte forældre i samarbejdet med skolen og i deres rolle som skoleforældre. 

Styrke børnefællesskaberne i hele barnets skoledag 
Mangfoldige fællesskaber er kendetegnende for folkeskolerne i dag, og i Skole og Forældre ser vi mangfoldighed som en styrke for vores børn. Vi ønsker, at alle børn – uanset behov – får de bedste muligheder for at trives og udvikle sig og opleve, at de er en betydningsfuld del af skolens fællesskaber – både i undervisningen og i fritidstilbuddene. Politisk vil vi derfor arbejde for at styrke pædagogisk praksis, der skaber deltagelsesmuligheder for alle børn, for trivselsfremmende undervisnings- og fritidsmiljøer samt en større økonomisk og politisk prioritering af folkeskolen.

Senest opdateret den

6. februar 2024

af

pe

Læs også

18.06.24
Kontakt Skole og Forældre, Greve
Kontaktinformation til Skole og Forældres lokalafdeling i Greve Kommune
12.06.24
Hvordan bliver jeg delegeret?
Aftal i skolebestyrelsen, hvem I vil sende afsted. I kan sende 2-4 stemmeberettigede delegerede afsted til Skole og Forældres landsmøde på Nyborg...