Test

Test

Folkeskolelovens § 13, stk. 3 bestemmer, at undervisningsministeriet udarbejder obligatoriske test, som skal anvendes som led i den løbende evaluering.

Testene er et pædagogisk redskab til lærerne, der kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen. Derved kan undervisningen bedre målrettes den enkelte elevs behov.

De nationale test er:

  • it-baserede – eleverne besvarer testene på en computer.
  • selvscorende – lærerne skal ikke selv rette testene, men får leveret resultaterne.
  • adaptive – testene tilpasser sig den enkelte elevs niveau undervejs i testforløbet.

At testene er adaptive medfører, at eleverne først møder tilfældigt udtrukne mellemsvære opgaver, og alt efter om de svarer rigtigt eller forkert, får de sværere eller lettere opgaver.

Testene er web-baserede og gennemføres hvert år i perioden 1. februar-30. april

Der gennemføres test i følgende fag og klassetrin:

  1. Dansk med fokus på læsning på 2., 4., 6. og 8. klassetrin.
  2. Engelsk på 7. klassetrin.
  3. Matematik på 3. og 6. klassetrin.
  4. Geografi på 8. klassetrin.
  5. Biologi på 8. klassetrin.
  6. Fysik/kemi på 8. klassetrin.

Testresultaterne for den enkelte skole må ikke offentliggøres. Forældrene skal underrettes skriftligt om deres børns testresultater set i forhold til det samlede landsresultat, og oplysninger om opfølgningen på testresultaterne skal fremgå af elevplanen.

Skolelederen kan foretage udtræk af skolens samlede resultater set i forhold til landsgennemsnittet, af de enkelte klassers gennemsnitsprofil, samt af lister over de enkelte elevers resultater. Som led i skolebestyrelsens tilsyn med undervisningen kan skolebestyrelsen udbede sig alle oplysninger om testresultater, undtagen resultaterne af de enkelte elevers test.

Læs mere i bekendtgørelse nr. 1000 af 26/10/2009 om afholdelse af test i folkeskolen.

Se også: Evaluering 

Senest opdateret den

15. december 2023

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre