Modtagelse af nye elever i klassen

Modtagelse af nye elever i klassen

Sådan kan du som kontaktforælder være med til at skabe rammer om modtagelse af nye elever og deres forældre

Forældre spiller en vigtig rolle, når det kommer til nye børn i klassen. Derfor er det vigtigt at klasselæreren informerer forældrene, hvis der skal begynder en ny elev i klassen. Kontaktforældre især, kan være med til at sørge for, at nye elever og deres forældre bliver en del af skolens og klassens fællesskab. Det er en god idé, at den samlede forældregruppe, allerede i indskolingen, har taget stilling til "hvordan vi her i klassen tager imod nye børn og forældre". Eksempelvis kan et af punkterne, på klassens første forældremøde være modtagelse af nye elever i klassen, hvor den samlede forældregruppe diskuterer:

 • Hvad kunne du som forælder ønske for dit barn, hvis I skulle modtages i en ny klasse/på en ny skole?
 • Hvilke oplysninger kunne du selv tænke dig, hvis du var ny forælder i klassen/på skolen?
 • Hvem vil være kontaktperson for nye forældre? Hvad kan/skal kontaktpersonen hjælpe med?
 • Hvad kan lærerne og forældrene opfordre klassens børn til at gøre? 
 • Hvordan kan kontaktforældre hjælpe, for at nye elever og deres forældre bliver en del af klassefællesskabet?

Idékataloget her er tænkt som inspiration til en måde hvorpå nye elever og forældre i klassen kan modtages.

Velkomstbrev til nye forældre kan indeholde:

 •  Præsentation af hvem, der er kontaktperson for klassens nye familie. 
 •  Klasse-aftaler eksempelvis traditioner eller legegrupper. Sørg for at den nye elev er med i en gruppe.
 •  Information om dato og tidspunkt for kommende sociale aktiviteter.
 •  Navneliste og kontaktoplysninger.
 •  Klassekasse. Hvad bruges pegene på, hvem står for kassen osv.
 •  Årsplan med beskrivelse af aktiviteter og møder.
 •  Information om hvem der er klassens kontaktforældre og evt. kontaktperson i skolebestyrelsen.
 • Andet relevant om klassen.

Kontaktpersonens opgaver kan eksempelvis være:

 •  At ringe 1 uge efter at klassens nye familie har fået velkomstbrevet. Byde velkommen, præsentere sig som kontaktperson og tilbyde hjælp i form af svar på eventuelle spørgsmål i forbindelse med skolelivet. 
 •  At sørge for, at de nye forældre får hjælp til at bruge skolens Intra.
 •  At tage imod ved at vise barnet og forældrene rundt på skolen.

Hvad kan kontaktforældre gøre i samarbejde med klasselæreren?

 • At sørge for, at de nye forældre får en kontaktperson fra forældregruppen.
 • At sørge for, at de nye forældre præsenteres på nærmeste forældremøde eller sociale arrangement, samt at de ’gamle’ forældre opfordres til at hilse på de nye forældre.
 • At sørge for, at blande forældrene til møder og arrangementer, eksempelvis ved at lave bordkort og ice-breaker øvelser.
 • At tale med og spørge ind til de nye forældre ved fællesarrangementer.
 • At oprette en facebookgruppe for klassens forældregruppe. Få hjælp og inspiration her.
 • At gøre ekstra meget for at få den nye familie til at deltage i sociale arrangementer. Følg op på invitationer.
 • At arrangere fællesspisning på skolen og byd den nye elev og familie velkommen. 
 • At invitere det nye barn hjem, så det hurtigt lærer de andre børn at kende.
 • At arrangere et møde på en legeplads.

Hvad kan klassens lærere og forældre opfordre børnene til at gøre? 

 • Sende et brev til den nye elev med:  et velkomstbrev fra klassens børn, et klassebillede samt en beskrivelse af den nye elevs ’sidekammerat’. 
 • Sende den nye elev (optag evt. på mobilen) en kort video fra klasselokalet, hvor klassens elever byder den nye elev velkommen.
 • Arrangere at 2-3 børn fra klassen tager på hjemmebesøg hos den nye elev, eksempelvis med blomster, et klassebillede og et velkomstbrev. 

Særligt i indskolingen

 • Få klassens børn til at lave tegninger og måske en hilsen hver, til den nye elev. Send dem med i velkomstbrevet.
 • Legegrupper: Den nye elev modtager en hilsen fra sin nye legegruppe med præsentation af børnene.
 • Legegruppen opfordres til at invitere den nye elev med i aktiviteter i frikvartererne.

Særligt på mellemtrinnet / i udskolingen

 • At den nye elev bliver inkluderet i klassens grupper/fællesskaber på de sociale medier.
 • At en gruppe af klassens elever påtager sig et ansvar for, at invitere den nye elev med rundt i frikvartererne.

Hvad kan forældrene opfordre klassens børn til?

Især for børn på mellemtrinnet og i udskolingen, kan det være svært at skifte skole. Derfor er det også særligt vigtigt, at man som forældre er med til at bakke op om modtagelsen af nye børn i klassen og deres forældre. Du kan opfordre dit barn til:

 • At være opmærksom på den nye klassekammerat - måske har han eller hun brug for at blive inviteret med til aktiviteter i og uden og skoletiden.
 • At være vedholden i kontakten til den nye klassekammerat – mange børn skal ofte inviteres mange gange, før de føler sig trygge nok, til at deltage af sig selv.

Hvad kan de nye forældre opfordres til at gøre?

 • Sende et ’præsentationsbrev’ ud på forældre-Intra, med en kort hilsen og en lille fortælling om barnet og familien.
 • Være særligt opmærksomme på at deltage i sociale arrangementer, som klassen har taget initiativ til.
 • Være med i kontaktforældregruppen for at få indblik i klassen og skolens liv.
 • Være åben for at arrangere legeaftaler med de andre børn.

Læs mere om hvordan nye børn og forældre kan bydes velkommen på http://www.foraeldrefiduser.dk/nye

Senest opdateret den

11. maj 2017

af

pe

Læs også

30.11.15
Forældremøde om digitale medier
Børn har brug for voksne til at hjælpe dem til at navigere på de sociale medier. Her får I 7 gode råd og opskriften på et forældremøde.
30.11.15
Ny elev i klassen?
Sådan kan I som kontaktforældre være med til at give nye elever og forældre en god modtagelse. Det er en god investering for fællesskabet.