Landsmøde 2022

Landsmøde 2022

Fredag den 11. og lørdag den 12. november holder Skole og Forældre landsmøde på Hotel Nyborg Strand.

Er du allerede tilmeldt så klik videre her (landsmødematerialer)

Årets tema: 

DEN FRIE FOLKESKOLE

På landsmødet tager vi i år hul på debatten og dialogen om alle de nye tiltag der er aktuelle eller på vej i folkeskolen:

Frihedsdagsordenen, mere lokalt ansvar og nye tiltag som erstatning for gamle.
Hvad betyder alle disse ting for skolebestyrelsens muligheder for at:

 • Sætte retning for skolen?
 • Blive involveret i udviklingen af de nye tiltag?
 • Samarbejde med alle skolens parter?
 • Sikre at forældre bliver involveret og informeret og føler sig trygge ved alt det nye?
 • Sikre elevdemokratiet med indflydelse på undervisningen og medansvar for fællesskab og trivsel?

Til at belyse, dele holdninger og erfaringer har vi sikret os repræsentanter for skolens parter, der dels vil give deres bud på nogle af ovennævnte temaer, dels i dialog med hinanden og med spørgsmål fra landsmødets deltagere gøre os klogere på hvordan fremtiden for Den Frie Folkeskole kan se ud.
Du kan bl.a. møde:

 • Danmarks Lærerforenings formand Gordon Ørskov Madsen
 • Skolelederforeningens næstformand Dorte Andreas
 • Danske Skoleelevers kommende formand
 • Skole og Forældres formand Rasmus Edelberg
 • Programleder af Frihedsforsøget i Holbæk kommune Christina Aalling Wolff

Program:
Vi starter fredag den 11. november kl. 16.00 (der serveres sandwich fra kl. 15.30)
Vi slutter lørdag den 12. november kl. 15.00.
Det foreløbige program finder du her. 

Udpegning af landsmødedelegerede
De delegerede til landsmødet fra medlemsskolerne udpeges af de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen, blandt forældrene på skolen; skolebestyrelsesmedlemmer eller konkret udpegede forældre* på skolen.
Navne på delegerede og tilhørende tilmelding skal være foreningen i hænde senest 30. september 2022.
Derfor opfordrer vi til at sætte udpegningen af delegerede på dagsordenen til et af de førstkommende møder i skolebestyrelsen.

Antal delegerede pr. medlemsskole til landsmødet

 • Skoler op til 599 elever: …………………... op til 2 delegerede
 • Skoler med 600 - 999 elever: …………... op til 3 delegerede
 • Skoler med 1000 elever og derover: … op til 4 delegerede

Tilmelding

Er du udpeget som delegeret og dermed repræsentant for din skole, skal du tilmelde dig via det personlige link, som du har modtaget i en direkte mail. 
Hvis I vælger at udpege jeres repræsentanter blandt *forældrene på skolen, skal I sende os en mail med kontaktdata på denne/disse forældrerepræsentanter til post@skole-foraeldre.dk
 

Deltagerpris

 • Hele mødet inkl. fuld forplejning og enkeltværelse kr. 2.600,-
 • Hele mødet inkl. fuld forplejning og delt dobbeltværelse kr. 2.200,- 
 • Hele mødet inkl. fuld forplejning uden overnatning kr. 1.650,-
 • Kun lørdag til landsmødets generalforsamling kr. 800,-

Faktura for deltagelse sendes til skolen efter mødet.

*Delegerede, som ikke er aktive skolebestyrelsesmedlemmer i skoleåret 2022-23, men valgt blandt de øvrige forældre, har tale- og stemmeret, men kan ikke stille op til som kandidater til formandsposter eller hovedbestyrelse.  

Ps, Vi har udsendt mail til de medlemmer skolen har registreret som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen. Er du ikke længere medlem af skolebestyrelsen eller går du ud af skolebestyrelsen efter sommerferien, så vil det være en god ide informer skolens kontor om at få opdateret data for skolebestyrelsen i medlemssystemet hos Skole og Forældre. Skolen kan kontakte post@skole-foraeldre.dk for evt. hjælp til dette.  

Senest opdateret den

15. november 2022

af

ia

Læs også

30.08.10
Skole og Forældres Landsmøder
Landsmødet er Skole og Forældres højeste myndighed. Læs referater, årsberetninger og arbejdsprogrammer.