Frie grundskoler

Frie grundskoler

Private skoler, kan give undervisning på 1.-10. klassetrin, forudsat, at denne står mål med undervisningen i folkeskolen.

Undervisningen kan forberede eleverne til folkeskolens afgangsprøve, og friskoler kan af undervisningsministeren meddeles ret til at afholde afgangsprøver.

Der er ikke i lovgivningen fastsat bestemte krav til undervisningen i frie grundskoler. Der er ikke bestemte krav til timetal eller til specifik fagrække. Dog skal fagområderne svare til, hvad der undervises i i folkeskolen.

Tilsynet med, at undervisningen i en fri grundskole står mål med undervisningen i folkeskolen, påhviler skolens forældrekreds.

Der skal desuden vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen.

Staten yder et tilskud til de frie grundskolers drift (svarende til ca. 85 % af driften), og den enkelte kommune betaler et fast årligt takstbeløb til staten for hver af kommunens elever, der går i en fri grundskole.

Senest opdateret den

2. januar 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre