Evaluering

Evaluering

Ved evaluering forstås vurdering og bedømmelse i forhold til et mål, en standard eller en norm.

Der er i disse år stigende fokus på evaluering i folkeskolen. Formålet er at forbedre undervisningen og støtte den enkelte elevs udvikling. Der skal sættes mål, resultaterne skal dokumenteres og den fortsatte udvikling planlægges.

I henhold til folkeskolelovens § 13 stk. 2 skal der ske en løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, herunder af elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder i fag og emner set i forhold til kompetencemål, færdigheds- og vidensmål og opmærksomhedspunkter. De nationale test er et værktøj til den løbende evaluering. Testene er et pædagogisk redskab til lærerne, der kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen. Derved kan undervisningen bedre målrettes den enkelte elevs behov.

De nationale test er:

  • it-baserede – eleverne besvarer testene på en computer.
  • selvscorende – lærerne skal ikke selv rette testene, men får leveret resultaterne.
  • adaptive – testene tilpasser sig den enkelte elevs niveau undervejs i testforløbet.

At testene er adaptive medfører, at eleverne først møder tilfældigt udtrukne mellemsvære opgaver, og alt efter om de svarer rigtigt eller forkert, får de sværere eller lettere opgaver.

Jf. BEK nr 1000 af 26/10/2009 - Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. 

Se også Danmarks Evalueringsinstitut - EVA eller deres hjemmeside

Senest opdateret den

10. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre