Antimobbestrategien skal virke og være kendt

Antimobbestrategien skal virke og være kendt

Forebyggelse af mobning i skolen kræver en fælles indsats og en fælles forståelse af de sociale mekanismer, der kan medføre mobning. Her har skolebestyrelsen en væsentlig rolle.

Hvis du troede, at det var noget nyt, at skolen skal have en antimobbestrategi, så tror du nok det samme som de fleste. Men det er reelt mere end ti år siden, det blev lovpligtigt for alle folkeskoler at fastsætte et værdiregelsæt, som blandt skal indeholde en antimobbestrategi.
Men hverken Rom eller antimobbestrategier bliver bygget på en dag, så det har taget sin tid at få loven til at slå igennem på alle landets folkeskoler. Og da folketinget i 2017 ændrede undervisningsmiljøloven og blandt andet indførte Den Nationale Klageinstans Mod Mobning fik kravet om en antimobbestrategi tilføjet en klausul, der siger, at hvis der ikke inden skoleårets begyndelse er fastsat en antimobbestrategi, skal kommunalbestyrelsen fastsætte en sådan, som gælder, indtil en antimobbestrategi bliver fastsat af skolebestyrelsen. Det hjalp på udbredelsen.

Strategien skal opdateres
En god antimobbestrategi er blevet til i et fællesskab med alle skolens parter. Det kan godt være, at loven siger, at det er skolebestyrelsen, der fastsætter antimobbestrategien, men hvis den skal virke, så må alle parter have medejerskab. Hvis man inddrager elever, lærere, pædagoger, forældre og ledelse, skaber man sammenhæng med skolens hverdag, så antimobbestrategien kan gøre en reel forskel. Her kan man blive hjulpet på vej af materialet DropMob, der er udviklet af Red Barnet og Skole og Forældre.
DropMob baserer sig på opdateret viden om de dynamikker, der er ved mobning, og det er en god ide at tjekke, om jeres skoles antimobbestrategi også gør det. Ellers er det en god ide med en opdatering. Og fordi mobning ikke kun foregår i den fysiske verden, men også digitalt, og den digitale verden forandrer sig hurtigt, er det en god ide med opdateringer af antimobbestrategien.

Udbred kendskabet
Mobning er et anliggende for alle. Det er et spørgsmål om at have et sundt fællesskab, der rummer alle, eller et usundt fællesskab, som lukker nogle ude. Derfor er det vigtigt, at alle kender antimobbestrategien og ved, hvad de kan gøre, når de kan se tegn på mobning. Der skal kommunikeres bredt og gentagne gange, og man skal sikre sig, at nye børn og deres forældre bliver orienteret, når de bliver budt velkomne til skolen.

Brug en dag på trivslen
Skole og Forældre og Red Barnet samarbejder om Skolernes Trivselsdag. I 2020 finder den sted fredag den 6. marts. Her er en god anledning til at sætte fokus på antimobbestrategien. Til trivselsdagen er udviklet undervisningsmaterialet Min skole - Min ven, som sætter fokus på klassens og skolens sociale trivsel. Med undervisningsmaterialet afklarer eleverne værdier for et godt klassefælleskab og finder frem til, hvilke konkrete handlinger der skal til for at udleve værdierne i hverdagen.

Senest opdateret den

24. februar 2020

af

pe

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...